ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНОПОРІДНІ ВИСТАВКИ ТА ТІТУЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КЛУБУ ПОРОДИ БІШОН ФРІЗЕ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виставки ВКП БФ проводяться згідно з Положенням КСУ про виставки та керуючись даним Положенням.
1.2. За своїм статусом монопорідні виставки можуть бути наступних рангів:
-   КЧК (Кандидат в Чемпіони Клубу).
-   ПК (Переможець Клубу);
-   ЧК (Чемпіон Клубу);
1.3. Статус спеціалізованих виставок, графік їх проведення, затверджується Правлінням ВКП БФ та подається до КСУ для внесення його в календар виставок.
1.4. Виставка рангу ЧК може проводиться один раз на рік.
1.5. Квота на проведення спеціалізованих виставок рангу ПК і рангу КЧК встановлюється Правлінням ВКП БФ.
1.6. Правління ВКП БФ має право направляти спостерігача від ВКП на виставку, що проводится членом ВКП. Спостерігач на протязі 15 днів здає звіт про інспектуєму виставку до Правління ВКП.
1.7. Організатори виставки зобов’язані проводити засоби згідно вимог та норм, які існують в КСУ для проведення виставок.
1.7.1. На протязі чотирнадцяти календарних днів післе проведення виставки організатори передають звіт до ВКП та КСУ.
1.8. Рекомендуєма ВКП БФ кількість учасників: 
- на виставці рангу ЧК, ПК  – не менш ніж 15 собак; 
- на  виставці рангу КЧК  - не менш ніж 10 собак.
1.8.1. У випадку, якщо дійсна кількість собак на виставці менше, керівник клубу, організатор  виставки повинен до початку виставки  проінформувати експерта і рингову бригаду про зміни регламенту проведення експертизи.
2. ПРАВИЛА ПОДАЧІ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ
2.1. Відділення КСУ, які зацікавлені  в проведені спеціалізованої виставки,  подають на ім’я Голови правління ВКП БФ заяву, з вказівкою дати, місця проведення виставки і списку експертів, яких відділення пропонує запросити для проведення експертизи на даній виставці. Про кожного передбачуваного експерта необхідно надати коротку інформацію.
2.2. Узгодження кандидатури експерта з ВКП БФ обов'язково.
2.3. Виставочна комісія ВКП БФ, на підставі заяв, що надійшли, визначає список відділень, з якими спільно проводить виставки. Складає і затверджує календар виставок на наступний рік і подає заявку на затвердження у Виставкову комісію КСУ.
2.4. Заяви на проведеня виставки ВКП БФ на наступний рік, приймаються до 25 серпня поточного року.
2.5. Відділення КСУ, які запрошуються на проведення спільних виставок, повідомляються ВКП БФ  про терміни проведення виставки і погоджені кандидатури експертів  письмово.
2.6. Перенесення дати проведення виставок допускається лише  за погодженням і письмовою згодою виставкової комісії КСУ.

3. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ ЕКСПОНЕНТІВ
3.1. Реєстрація на виставці ВКП проводиться тільки згідно попередньої домовленості та з обов’язковим виданням каталогу виставки.
3.2. При записі власник собаки повинен надати:
- копію родословної (для класів бебі, щінки, юніори, можлива копія щенячої картки).     Приймаються родословні, які визнані МКФ;
- заповнений заявочний лист, подпісаний власником;
- для реєстрації в клас Чемпіонів – чемпіонський сертифікат организації, визнаної МКФ;
- учасники виставки мають бути завчасно сповіщені організатором про місце проведення виставки і її розклад.

4. РЕГЛАМЕНТ ВИСТАВОК
4.1. На виставку допускаються тільки собаки, які внесені в каталог. При цьому в каталозі повинні бути вказані дані про собаку: клічка, № родословної, № клейма або чіпу, дата народження, походження, прізвище власника.
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ - наявність додаткових списків, порожніх і вклеєних номерів в каталозі.
4.2. Кількість каталогів виставки не може бути меншою, ніж кількість учасників.
4.3. Під час запису на виставку, до кінця реєстрації допускається переведення собаки з класу в клас.
4.4. Переведення собаки в інший клас після закінчення реєстрації і в день виставки не допускається.
4.5. В каталозі повинен бути надрукован регламент виставки, вказано місце і дата проведення, оргкомітет, прізвище експерта, а також повинна бути виноска про те, що виставка проходить під егідою ВКП БФ.
4.6. За жорстоке відношення до собак, неетичну поведінку на території виставки, провокацію бійки собак виставочна комісія КСУ може прийняти рішення про дискваліфікацію власника собаки з ходотайством перед КСУ про усунення від участі у всіх виставках системи КСУ.
4.7. Експоненти, що запізнилися на ринг, до експертизи не допускаються. За рішенням експерта, вони можуть бути оцінені і описані після закінчення виставки, без присудження титулів і звань.
4.8.  Власники собак, що зареєстрували своїх собак на виставку, і що не заплатили пайовий внесок за участь у виставці, зобов'язані в тижневий термін сплатити його (незалежно від того, брав собака участь у виставці чи ні). Інакше, по клопотанню організаторів виставки собака і власник, можуть бути дискваліфіковані з усуненням від участі у всіх заходах КСУ.

5. ВИСТАВОЧНІ КЛАСИ
- Клас бебі (baby) з 3 до 6 місяців.
- Клас щенят (puppy) з 6 до 9 місяців.
- Клас юніорів (junior) з 9 до 18 місяців.
- Клас проміжний (intermediate) з 15 до 24 місяців.
- Клас відкритий (open) з 15 місяців. 
- Клас Чемпіонів (champion) з 15 місяців.
- Клас ветеранів (veteran) з 8 років.

6. ОЦІНКИ І ТИТУЛИ
6.1. На всіх виставках в системі КСУ-МКФ присудження титулів  це є прерогатива експерта. Протест на експертизу не приймається, думка експерта остаточна і оскарженню не підлягає, відповідно до Положення КСУ.
6.2. В класах юніорів, проміжному, відкритому, чемпіонів і ветеранів присуджуються наступні оценки:
- «відмінно» (excellent);
- «дуже добре» (very good);
- «добре» (good);
- «задовільно» (satisfactory);
- «дискваліфікація» (disqualification);
- «неможливо відсудити/без оцінки (cannot be judged / without evaluation).
6.3. В класах бебі, щенят присуджуються наступні оцінки:
- «дуже перспективний» (very promising);
- «перспективний» (promising);
- «неперспективний» (not promising);
6.4. В залежності від рангу виставки и на думку експерта можуть бути  присуджені наступні титули і звання:
- «Кращий Бебі» – Кращий бебі обирається порівняння кобеля та суки переможців класу бебі.
- «Кращий Щеня» – Кращий щеня обирається порівнянням кобеля і суки переможців класу щенят.
- «Кращий Юніор» – Кращий юніор обирається порівнянням кобеля і суки переможців класу юніорів.
- «Кращий Ветеран» – Кращий ветеран породи обирається при порівнянні кобеля і суки, переможців класу ветеранів.
- «КПП» – Кращий представник породи (краща собака виставки). Обирається порівнянням Кращого кобеля, Кращої суки, Кращого юніора, Кращого ветерана виставки.
- «КЧК» – кандидат в Чемпіони ВКП БФ.
- «ЮКЧК» – кандидат в Юні Чемпіони ВКП  БФ.
- «ПК» – Переможець ВКП БФ.
- «ЮПК» – Юний Переможець ВКП БФ.
- «ЧК» – Чемпіон ВКП БФ.
- «ЮЧК» – Юний Чемпіон ВКП БФ.
- «КК» – Кращий Кобель.
- «КС» – Краща Сука.

7. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕННЯ ТИТУЛІВ НА ВИСТАВКАХ РАНГУ КЧК, ПК, ЧК
7.1. На виставках рангу КЧК на думку експерта можуть бути присуджені наступні титули:
- «КЧК» – кандидат в Чемпіони ВКП БФ. Присуджується Кращому Кобелю і Кращій Сукі.
- «ЮКЧК» – кандидат в Юні Чемпіони ВКП БФ. Присуджується Кращим юніорам, кобелю і суке.
7.2. На виставках рангу ПК на думку експерта  можуть бути  присуджені наступні титули:
- «КЧК» - кандидат в Чемпіони ВКП БФ. Присуджується собаці, яка отримала перше місце в класах Проміжний, Відкритий, Чемпіон.
-  «ЮКЧК» – юніорьський кандидат в Чемпіони ВКП БФ. Присуджується Кращому Кобелю Юніору і Кращій Суке Юніору.
- «ПК» – Переможець ВКП БФ. Присуджується Кращому Кобелю виставки і Кращій Суке виставки.
- «ЮПК» – Юний Переможець  ВКП БФ. Присуджується Кращим Юніорам виставки, кобелю і суке.
7.3. На виставках рангу ЧК на думку експерта можуть бути присуджені наступні титулы:
- «КЧК» - кандидат в Чемпіони ВКП БФ. Присуджується собаці, яка отримала перше місце в класах Проміжний, Відкритий, Чемпіонів.
- «ЧК» – Чемпіон ВКП БФ. Присуджується Кращому кобелю і Кращій Суке виставки.
- «ЮЧК» – Юний Чемпіон ВКП БФ. Присуджується Кращим Юніорам виставки, кобелю і суке.
-  «BISC»  – Best In Club Show – присуджується Кращому собаці виставки. Обирається серед Кращого Кобеля, Кращої Суки, Кращого Кобеля Юніора, Кращої Суки Юніора, Кращого Кобеля Ветерана, Кращої Суки Ветерана виставки.
8. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ
8.1. У всіх конкурсах можуть брати участь лише собаки, внесені до каталогу виставки, що заздалегідь записані на конкурс, експонувалися на даній виставці (окрім виробників) і отримали оцінку не нижче «дуже добре» (собаки класу щенят в конкурсах не беруть участь).
8.2. Конкурс розплідників (kennel competition). Беруть участь від 3 до 5 собак, народжених в одному розпліднику, які мають одну заводську приставку.
8.3. Конкурс виробників (progeny competition). Беруть участь від 3 до 5 розплідників і виробник або виробниця.
8.4. Конкурс пар (couple competition). Беруть участь дві собаки (кобель і сука), які належать одному власнику.
Переможцям в кожному конкурсі привласнюється титул Краща пара - Best couple, Кращий виробник - Best progeny, Кращий розплідник - Best kennel.
8.5. На виставках ВКП БФ можуть проводитись і інші конкурси без присудження титулів.

9. СПОСТЕРІГАЧ
9.1.На виставку Правління ВКП БФ має право направляти спостерігача. Кандидатура спостерігача визначається виставковою комісією ВКП БФ і затверджується Правлінням. Після затвердження, спостерігач отримує мандат спостерігача і форму звіту. Спостерігач взаємодіє з оргкомітетом виставки. На всіх етапах спостерігач  контролює дотримання порядку здобуття титулів і сертифікатів, контролює наявність всієї необхідної виставкової документації, правильність та своєчасність її заповнення і видачу власникам.
9.2. Спостерігач має право на здобуття будь-якої інформації на інспектованій виставці при пред'явленні мандата спостерігача ВКП БФ. Спостерігач має право давати рекомендації в спірних питаннях, що стосуються правил організації і проведення даної виставки. Спостерігач приймає для передачі в КСУ письмові заяви, що стосуються порушень Положення про виставки ВКП БФ. Спостерігач в своїй діяльності зобов'язаний керуватися Положенням КСУ про виставки. Спостерігач зобов'язаний в строк не більше 15 днів відзвітувати перед виставковою комісією ВКП БФ, здати мандат і звіт.
9.3. Звіт про інспектовану виставку повинен містити: назву виставки, дату проведення, ПІБ спостерігача, звіт про роботу (реєстрації, ветконтроля, рингових бригад, нагородної комісії, оргкомітету),  місце проведення (умови), особисту думку спостерігача, дату і підпис.
9.4. Спостерігачі не можуть виставляти собак, що належать ним.

10. ПРАВА СУДЕЙ І ОРГКОМІТЕТА ВИСТАВОК ВКП БФ
10.1. Оргкомітет виставки відповідно до попередньої угоди повинен піклуватися про суддю, з моменту його прибуття  до моменту його від'їзду, зазвичай цей період включає день до виставки, дні проведення виставки і день після виставки.
10.2. Головною особою в рингу є суддя. По організаційних питаннях головним є розпорядник  рингу, але вся діяльність в рингу може відбуватися лише з відома судді. Будь-яке рішення, прийняте суддею відносно оцінки собаки, розставляння, а також присудження титулів і сертифікатів, є остаточним і не оспорюється.
10.3. Судді заборонено дивитися каталог виставки до або під час суддівства.

11. УМОВИ ПРИСВОЄННЯ ТИТУЛІВ  ВКП БФ
Для здобуття титулу Чемпіону ВКП БФ необхідно виконати одну з перерахованих умов:
1. Мати 4 (чотири) сертифікати КЧК БФ.   Сертифікати мають бути отримані у чотирьох різних експертів.
2. Мати 2 (два) сертифікати Переможця ВКП БФ. Сертифікати мають бути отримані у різних експертів.
3. Мати 1 (один) сертифікат Переможця ВКП БФ і 2 (два) сертифікати КЧК.  Сертифікати мають бути отримані у трьох різних експертів.
4. Автоматично титул отримують Кращий Кобель і Краща сука на виставках рангу ЧК.
5. Мати сертифікат Юний Чемпіон ВКП БФ і 2 (два) сертифікати КЧК, отриманих у різних експертів.
6. Мати сертифікат Юний Чемпіон ВКП БФ і 1 (один) сертифікат Переможеця ВКП БФ. Сертифікати мають бути отримані у двох різних експертів.
Для здобуття титулу ЮЧ ВКП БФ необхідно виконати одну з перерахованих умов:
1. Мати 3 (три) сертифікати ЮКЧК, отримані у трьох різних експертів.
2. Мати 2 (два) сертифікати Юний Переможець ВКП АКС, отриманих у різних експертів.
3. Мати 1 (один) сертифікат ЮКЧК і 1 (один) сертифікат Юний Переможець ВКП БФ, отриманих у двох різних експертів.
4. Юний Чемпіон ВКП БФ отримують Кращий Кобель юніор і Краща Сука юніор на виставці рангу ЧК. Підтвердження титулу і видача диплома відбувається у ВКП БФ.
Титули ЧК і  ЮЧК вносяться до родословної нащадків.

12. ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМ ВИСТАВКИ
12.1. Оргкомітет виставки в двотижневий термін направляє в секретаріат КСУ:
- один екземпляр розміченого каталогу зі всіма титулами і оцінками;
- копію заповненої рингової відомості;
- ксерокопії родоводів всіх собак, що отримали сертифікати;
- підтвердження секретаря  КСУ на суддів і лист з узгодженням з ВКП БФ.
12.2. Оргкомітет виставки в двотижневий термін направляє в секретаріат ВКП БФ:
- один екземпляр розміченого каталогу або його ксерокопію з всіма титулами і оцінками,  заполненную рингову відомість, підтвердження секретаря.
12.3. ВКП БФ на протязі місяця після виставки надає в секретаріат КСУ списки володарів сертифікатів ЮЧК, ЮКЧК, КЧК, ПК и Чемпіонов ВКП БФ (список на бланкі ВКП БФ).

13.САНКЦІЇ
12.1.За порушення любого пункта даного Положення ВКП БФ та КСУ можуть бути застосовані санкції до організаторів виставки:
- запобігання; відмова від проведення виставки строком на один рік; на три роки; на невизначений термін. 
Всі титули привласнюються собакам, що мають родоводи, визнані КСУ.